ร้องเรียนรถใก้บริการสาย 206

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน ขสมก เนื่องจากวันที่ 17 กพ. เวลาประมาณ 9:06 ได้รอรถเมล์สาย 206 บริเวณป้ายตรงข้ามบิ๊กซีรัชดาภิเษก ต้องการใช้บริการสาย 206 ระหว่างที่รถสาย 206 มา พฤติการพนักงานขับรถให้บริการ ไม่เข้าเลนเพื่อเทียบป้ายรับผู้โดยสาย แต่เบียดรถออกเพื่อแซงสาย 137 ที่กำลังจัดส่งผู้โดยสารที่ป้าย ทำให้เกิดความเสียเวลา และความสะดวกในการเดินทาง หมายเลขรถ 12-9799 / 345019 โปรดดำเนินการลงโทษตามระเบียบ ฝาก ขสมก.ให้วางรากฐานการให้บริการกับทุกสาย ให้เข้าใจการเดินของผู้ใช้บริการด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมกำชับพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)