รถเมล์ สาย 525 ไม่จอดที่ป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 18.20 น. ลงมาจากรถไฟฟ้าสีชมพู สถานีบางชัน เพื่อต่อรถเมล์ 525 เมื่อลงมาถึงเห็นป้าย bus stop ที่ไม่มีศาลา แต่รถ 525 ไม่จอดรับ เลยไปจอดอีกป้ายหนึ่ง ทำให้พลาดเที่ยวรถไป คำถาม 1. รถเมล์เลือกจอดแค่ที่มีศาลาได้หรือไม่? 2. ป้าย bus stop จะมีประโยชน์อะไรถ้ารถเมล์ไม่จอด 3. แล้วการเดินทางจะสะดวกขึ้นได้ยังไง ถ้าป้ายรถเมล์กับรถไฟฟ้าไม่อยู่ในที่เดียวกัน ต้องการคำชี้แจง (เลขรถ 11-8607)(2-80044)

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า การกำหนดจุดจอดป้ายรถประจำทางเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครร่วมหารือประชุมกับ สน.พื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการจราจร หรืออาจเชิญตัวแทนจาก ขสมก.เข้าร่วมพิจารณาด้วย ซึ่ง ขสมก. มีหน้าที่บังคับให้พนักงานขับรถ จอดรถตามป้ายที่กำหนดในพื้นที่ที่มีป้ายจอดรับส่งให้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)