ร้องเรีนนสาย 24 ทางด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรีนนสาย 24 ทางด่วน เวลา 18:00 วันที่ 16 /2/67 ลงจากทางด่วนจอดป้ายพันทิยย์ ที่ตรงป้ายว่าง คนยืนรอ ขับมายังไม่ถึงป้าย อยากจอดก็จอด ผู้โดยสารต้องเสียเวลาเดินไปขึ้นเอง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เรียกพนักงานมาอบรมกำชับว่ากล่าวตักเตือน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้ง เมื่อมีผู้ใช้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)