สาย13รถแดง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย13บางทีมาพร้อมกัน2คันคันแรกรับลูกค้าเต็มรถพอคันที่2กับเลี้ยวออกนอกป้ายไม่จอดรับลูกค้าตรงป้าย รีบไปไหนหรอค้ะลูกค้าจะไม่จอดรับเรยหรอ บางทีก่อแย่เกินน้ะค่ะคนอื่นเขารอกันตั้งเยอะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)