ขับรถน่ากลัว ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย95 ทะเบียน9216 ขึ้นเวลา1ทุ่มจากอู่บางเขน ขับรถเร็วมาก ปาดขวาปาดซ้าย ขับรถกระชากจนผู้โดยสารที่อายุเยอะจะล้ม พอจอดให้คนลง ผู้โดยสารท่านอื่นจะขึ้นก็ปิดประตูใส่หน้าแล้วก็ขับออกไป ไม่ปลอดภัย ขับรถเหมือนพร้อมจะเหยีบคนตลอดเวลา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)