สาย 142 รอรถเมลล์นานมา และถ้ามาก็จะแน่น เหมือนกันจำนวนรถไม่พอ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หลังปีใหม่มานี้ รถเมล์สาย 142 รอรถนานมาก ถ้ามาก็แน่น ต้องรอคันต่อไป รู้มาว่า รถสีน้ำเงินเสีย ไม่ซ่อม (ด้วยสาเหตุอย่างไรไม่ทราบได้) ถึงต้องนำรถ Euro-2 ที่บางคันสภาพเก่ามากแล้วมาวิ่งแทน แนะนำถ้าจัดการไม่ได้ ก็ยกสัมปทานให้เอกชนจัดการเถอะ เผื่อประชาชนจะได้รับบริการทีดีกว่านี้ ก่อนปีใหม่ว่าแย่แล้ว ตอนนี้แย่ไปกว่าเดิมอีก!!!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจรและผู้ใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ