รอรถเมล์สาย 67/3-43 นานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย 67/3-43 ช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป รอรถนานมาก รอเป็นชั่วโมง รถก็ยังไม่มา พอดูใน app viabus รถไปกิงรวมกันเป็นกระจุกอยู่3คัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)