รถสาย510 รอนานกว่า30นาที

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย510 รอนานกว่า30นาที เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตอนนี้มีรถ510ที่เป็นพัดลมมาวิ่งก็วิ่งแค่หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ไม่เข้าในธรรมศาสตร์ ต้องเสียค่าวินเพิ่ม ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)