กระเป๋ารถเมล์สาย189 6-50080 ทะเบียน 11-8522 บริการไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที14/02/24 ช่วง 8:27 กระเป๋ารถเมล์สาย 189 6-50080 ทะเบียน 11-8522 ใช้คำพูดไม่เหมาะสม ตอนจ่ายเงินก็พูดป้ายที่จะลงตามปกติ แล้วกระเป๋ารถเมล์ก็เหมือนจะถาทว่ากี่คนเพราะเราขึ้นกับเพื่อนอีกคนนั่งอยู่อีกฝั่ง แยกกันจ่าย แต่เราไม่ได้ยินเพราะเสียงรอบข้างดังและกระเป๋ารถเมล์ใส่แมส เห็นเขาทำหน้างงเลยพูดป้ายที่จะลงอีกทีตามปกติ นึกว่าเบาไม่ได้ยินกรทอได้ยินไม่ชัด พอเราพูดป้ายที่เราจะลงอีกที กระเป๋ารถเมล์ก็พูดว่า ถามว่ากี่คน ไม่ได้ถามว่าไปไหน ด้วยน้ำเสียงโมโห

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)