สาย178 เกษตร-นวมินทร์ รถวน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่จอดรับผู้โดยสารตรงป้ายเพราะเห็นว่าเป็นไฟเขียว โบกแล้วขับผ่านไปเลย รถก็น้อยยังไม่รับผู้โดยสารอีกรอก็นานเป็นชาติ ถ้าจะไม่จอดป้ายอย่ามาขับรถ ป้ายทะเบียน 11-8726

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้อง อบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)