สาย 26 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.40 น รอรถเมล์ อยู่ป้าย หน้าตึกช้าง ถนนพหลโยธิน รถเมล์สาย 26 ผ่านไป 2 คันแบบไม่สนใจจะจอดป้ายเลย วิ่งเลนนอกทั้ง 2 คัน คันแรกโบกก็ไม่จอด คันที่ 2 เราไม่เห็นเขาเขาไม่เห็นเราเพราะเขาวิ่งเลนนอกและมีรถเมล์คันนึงจอดป้ายอยู่ คาดว่า 2 คันนี้น่าจะแข่งกันมา เลยไม่สนใจจะจอดรับผู้โดยสาร บริการแบบนี้ไม่ได้นะ ขสมก.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้อง อบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)