168 150 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถไม่เพียงพอ รอนาน รถก็มีหลายคัน บริหารจัดการยังไงให้ขาดช่วงนานขนาดนี้ ไปทำงานสาย ทุกสายมาหมดยกเว้นสายนี้แหละ จะนานนนนนนนนนนนนนนนไปไหน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)