คนขับรถเมล์สาบ 15 ขับรถแย่และมีการว่ากระเป๋ารถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 15 เลขรถ 5-40165 ออกจากอู่ไม่แน่ใจว่ากี่โมงแต่ถึงสยามประมาณ 19:36 ค่ะ คนขับเป็นผู้ชายค่ะ กระเป๋าเป็นผู้หญิงผมสั้นประมาณปากล่างถึงคาง คนขับมีการบ่น ว่า ด่ากระเป๋าเป็นระยะๆค่ะ เท่าที่จำได้คนขับพูดว่า -มีกระเป๋าโjแบบนี้ไม่ต้องมีดีกว่า -กูบอกว่าไม่ต้องยุ่ง มีอีกหลายประโยคอยู่ค่ะแต่จำไม่ได้แล้วค่ะ และคนขับบีบแตรบ่อยมากค่ะ ช่วยอบรม ตักเตือน หรือทำอะไรสักอย่างหน่อยนะคะ สงสารกระเป๋ารถเมล์ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับตักเตือนพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางด้วยความเรียบร้อยก่อนนำรถออกจากป้าย โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัย(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)