134 สีแดง ผ่านชินวัตร 3 เวลา 09.20น. ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอนานมากกว่าจะมาแต่ละคัน แต่พอมาก็อไม่จอดรับ ออกขวา ทั้งที่เราเรียกออกมายืนเรียกแต่ไกลเลย คุณไม่รู้หรอกว่ากว่าเราจะรอรถคุณมาถึงใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วเราเสียโอกาสอ่ะไรไปบ้าง เข้างานไม่ทัน โดนหักเงิน โดนคาดโทษ ไม่ทันนัดสำคัญ ทั้งที่ไม่ใช่ตวามผิดของเรา เราเผื่อเวลาแล้วไม่ได้ฉุกละหุกแล้วโทษว่สเป็นึวามผิดของคุณ แต่มันบ่อยครั้งมากที่เป็นแบบนี้ หากคุณจะออกขวา ไม่จอดรับผู้โดยสาร คุณไม่ควรมสขับรถสาธารณะแบบนี้ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมกำชับพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)