รถเมล์สาย509

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย509 วันที่10/2/2024 ช่วงเวลา08.05 น. ขับผ่านป้ายไม่รับผู้โดยสาร เห็นคนเรร่อนก็ไม่มีน้ำใจที่จะจอดรับ พูดจาก็ไม่ดี อก้ไขนะ ทำไม่ได้ก็นอนอยู่บ้าน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมกำชับพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)