53 รอนานมากค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปกติรถจะออกห่างกันกี่นาทีคะ รอมาจะ 40 นาทีแล้วค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)