ร้องเรียน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถสาย 4 - 70E เส้นทางเซ็นทรัลศาลายา จนถึงรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต ขึ้นจากธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่)ตรงข้ามสวนจตุจักร เวลา 7.00 น. โดยบอกพนักงานเก็บเงินว่า ลงป้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา โดยพนักงานเก็บเงิน 28 บาท เลขที่ตั๋วเก็บเงิน 1012213 แต่พอถึงแมคโครสาย 5;Makro (Sai 5) รถไม่ขับเลี้ยวไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายาแต่ขับรถตรงไป โดยพนักงานเก็บเงินก็ไม่ได้แจ้งว่า รถไม่ขับไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา และปล่อยให้ดิฉันลงที่ป้ายวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทำให้ดิฉันสร้างความลำบากและต้องไปถึงทำงานสาย ถ้างานบริการต่้องบริการค่ะ ทำไม่ได้ก็ลาออกไปค่ะ คนตกงานเยอะที่ต้องการงานทำค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด วิ่งรับส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายตามที่กำหนด หากพบเห็นในกรณีเช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงาน(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)