รถเมล์สาย 16 (รถร้อน) ไม่จอดรับผู้โดยสาร วันที่ 7 ก.พ. 67

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 16 (รถร้อน) เที่ยวสุดท้าย ไม่จอดรับป้ายโรงแรมตวันนา วันที่ 7 ก.พ. 67 มีผู้โดยสารรอ 2 คน เรียกยังไงก็ไม่จอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกองค์การการจะสอบสวนและลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)