ค่าโดยสาร 514 สีส้ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ค่าโดยสาร 514 สีส้ม ปรับอากาศ จาก ป้ายตรงข้าม ปปส เขตดินแดง ไป สวนลุมพินี ราคาค่าโดยสารเท่าไหร่กันแน่ครับ รถรุ่นเดียวกัน สีเดียวกัน แต่ค่าโดยสารต่างกัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้แสดงกริยาวาจาสุภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและพระราชบัญญัติขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด จัดเก็บค่าโดยสารตรงตามอัตราตามตารางเส้นทางที่กำหนด เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)