ร้องเรียนรถเมย์ 526

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้วันที่ 7/2/2567 ผมรอรถเมย์สาย 526 บริเวณ ตลาดมีนบุรี รถเมย์ผ่านมาไม่จอดรับ ผมวิ่งตามแล้วแต่ก็ยังไม่จอด คือจะไม่รับผู้โดยสารหรอ รถเมย์ทะเบียน 12-2041

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมกำชับพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)