สาย30 พนักงานขายตั๋วบริการแย่สุดๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พนักงานบริการแย่สุดๆ มาใช้บริการไม่ได้มาขอขึ้นฟรี พูดกับคนใช้บริการดีหน่อยก็ได้ ไม่อยากให้บริการก็ลาออกไปเถอะครับ ไม่ยิ้มน้ำเสียงพูดห้วนๆ กริยามารยาทในการพูดนี่คิดว่าไม่เคยถูกสั่งสอนมาเลย โตเ็นผู้ใหญ่เสียป่าว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)