รถเมล์สาย 37 ไม่พอ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 37 เจ็ดไม่พอ ผู้โดยสารต้องการขึ้นจำนวนมาก รอเป็นชั่วโมง แล้วมาก็แน่นมากรับคนไม่หมดจนกระเป๋ารถเมย์บอกว่าให้ไปขึ้นข้างหลังทั้งทั้งที่รอนานมากกว่าจะโผล่มาซักคันนึง เมื่อก่อนไม่เห็นน้อยแบบนี้ ตอนหายไปไหนหมด ลำบากมากค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)