รถเมล์สาย 48 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย48 ไม่จอดเข้ามาที่ป้ายเพลินจิต เซนเตอร์ แม้จะมีผู้โดยสารโบกเรียกให้จอดก็ตาม ได้ขับออกชิดขวาไปด้วยความเร็ว เป็นเช่นนี้อยู่ประมาณ 2-3ครั้ง ตั้งแต่ที่เคยรอรถเมล์ป้ายนี้มา ช่วงเวลาที่พบ ประมาณ 1ทุ่ม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)