รถเมล์ไฟฟ้า สาย38

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ผู้โดยสาร นั่งรอรถสาย38ที่ป้ายเกตเวย์ รถเมล์มาถึงป้าย18.22น. วันที่5/02/2567 แต่รถวิ่งเปลี่ยนช่องทาง แล้วแซงรถเมล์อีกคัน ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถเรียกให้จอดได้ ทำไมรถเมล์ไม่วิ่งให้ถึงป้ายก่อน กว่ารถเมล์แต่ละคันจะมา ผู้โดยสารก็รอมากอยู่แล้วยังจะไม่จอดรับผู้โดยสารอีก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)