7ก จงใจไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
7ก โดยเฉพาะ ผญ. ขับ จงใจไม่จอดรับ ผู้โดยสารที่ป้าย ตรงข้ามศูนย์สาธรณะ40 ยังรวมถึง 101 7ก อีกหลายๆคัน รบกวนปรับนิสัยด้วยไม่ได้นั่งฟรี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้เรียกพนักงานมาว่ากล่าวตักเตือน อบรมกำชับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)