ไทย สมายด์ 157 อ้อมน้อย-อนุสาวรีย์ชัย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วิ่งไม่เป็นเวลา ขับรถเร็วเหมือนจะเหาะ วิ่งขวา ไม่ค่อยรับผู้โดยสาร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)