พนักงานเก็บตั๋วสาย510(1-19)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเลข1-45097 สาย510 ไปยังจตุจักร เมื่อสักครู่ พนักงานที่เก็บตั๋วไม่รู้ไปโกรธใครมา ดุจังเลย วีนเก่งมาก เหมือนไม่ได้อยากมาทำงานเลย ถ้าพูดจาดีๆจะยิ่งสวยไปอีกน้า

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)