แอพ viabus

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
3 อาทิตย์แล้วที่แอพ viabus มีปัญหา ไม่สามารถตรวจจับตำแหน่งรถได้ตรงกับที่รถวิ่งอยู่ คือ หมุดรถกับตำแหน่งรถจริง ๆ มันดีเลย์ 10 - 20 นาที คำถาม พวกคุณไม่ทราบปัญหากันหรอ หรือทราบแต่แก้ปัญหาช้าเช้าชามเย็นชาม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)