เมื่อไหร่จะแก้ไขระบบนำทาง (GPS)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทางองค์กรกำลังทำอะไรกันอยู่? หาแพะหรอ? รีบๆแก้ไข ได้แล้วประชาชนเดือดร้อน

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป