อยากให้รถสาย 16 กับมาวิ่งเท่าเดิม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติเป็นสายหลักที่ต้องนั่งไปทำงานตอนเช้าตลอด ตอนนี้พอจะเปลี่ยนเส้นทางกับหมายเลขรถ กับไม่แจ้งผู้ใช้บริการให้ชัดเจน มีปัญหามากและเอาคนขับรถสาย 97มาขับ ปกติรถสายนั้นมีรถน้อยอยู่แล้วแถมไม่ชินทางด้วย GPS ในแอปก็ไม่ตรงกับการมาของรถ มาตั้งแต่ต้นปี รอรถเก้อตลอด ช่วยพิจารณาให้รถสาย 16กับมาวิ่งเท่าเดิมด้วยค่ะ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณา เพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางของประชาชนที่ใช้บริการรถสารธารณะ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและลดภาระค่าจ่ายของผู้ใช้บริการต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)