รถสาย ปอ80 หลัง18:30 หายไปไหนหมดคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย ปอ80 หลัง18:30 หายไปไหนหมดคะ รอนานมากรอจนขาแข็งไปหมดแล้วค่ะ เป็นมาสองวันแล้วนะคะ รถขาดสายหรือรถไม่พอคะ?

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)