ชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสาร รถร้อน สาย 145

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสาร(ผู้หญิง) สาย 145 รถร้อน (วันที่ 16/1/67) เที่ยวรถที่มาถึงป้ายตรงข้ามบิ๊กซีลาดพร้าว(อิมพิเรียล)เวลา 6.35 น./เที่ยวไปหมอชิต) พูดจาดีมาก บอกให้ทราบทุกป้าย ขอบคุณผู้โดยสารทุกป้าย ไม่เหวียงไม่วีน ประทับใจมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป