ชมเชยพนักงานสาย 522

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 522 ประจำรถ1-45011ตอนเช้าวันที่ 15 มีอัธยาศัยดี กล่าวต้อนรับ แจ้งป้ายให้ผู้โดยสารทราบ และเตือนเรื่องสัมภาระตอนลงรถ และพนักงานขับรถดี จอดตรงป้าย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป