รถเมล์ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เวลาประมาณ 18.45 น. ยืนรอเรียกรถเมล์สาย 206 หมายเลข 11-8424 ผู้ชายขับ โบกมือเรียกหน้าโรงพยาบาลวิภาวดี แต่ไม่ยอมจอดรับ ยืนรอนานมากกว่าจะมาแต่ละคันแถมคนขับไม่ยอมจอดรับอีก ควรจะมีมาตรกับคนขับบ้างนะ คนขับมักง่ายผู้โดยสารก็เดือดร้อน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)