รถเมล์สาย 145 มีแต่รถเสริม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สวัสดีค่ะ เมื่อเช้ารอรถเมล์สาย 145 ชั่วโมงกว่า มีรถมาทั้งหมด 4 คัน เป็นรถเสริมที่วิ่งถึงแฮปปี้แลนด์หมดเลยค่ะ ทำไมถึงไม่มีรถปกติที่วื่งไปหมอชิต 2 เลยคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป