รถ210ไปบางหว้าทำไมถึงบอกว่าไม่มาคนไม่รับขับรถวนท่าปากเกร็ด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
210รถน้อยนานมาๆทีแต่พอมีบอกไม่ไปบีทีเอสบางหว้าคนขับพูดจาไม่ดีบอกไม่มีคนไม่รับผู้โดยสาร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)