รถเมล์สาย16น้อยไปรึเปล่า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จะลดปริมาณรถเมล์สาย16ทำไมคะ มันไม่ได้ผ่านทับเส้นอื่น ไปโรงเรียนก็ลำบากมีแค่สาย16ที่ผ่าน จะลดทำไมไม่ทราบคะก่อนจะลดกรุณาถามความคิดเห็นประชากรด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)