การส่งผดส.หมอชิต2

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หลังจาก509เปลี่ยนไปส่งตำแหน่งที่จอดรถบขส.ทำให้เดินไกลกว่าเดิมมากเลยค่ะไม่สะดวกเลยถ้ากระเป๋าหนักคือแย่เลย ขามาก้อเดินมาขึ้นขสมก.ไกลเพราะไม่ใช่ทุกคันที่จะไปเดินรถผ่านตรงที่จอดบขส.เช่น536

เรียนผู้ใช้บริการ ทุกสายที่เข้าหมอซิต 2 ต้องเข้าไปส่งที่ท่าบขส.ทุกคันแล้วค่อยวนกลับจอดที่เดิมครับนโยบายเชื่อมต่อของกระทรวงคมนาคมระหว่างขสมก.ร่วม บขส. แนะนำบริการสอบถามเส้นทางได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)