สาย 3 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถปรับอากาศสาย 3 สีส้ม หลายคันไม่จอดรับผู้โดยสาร เหมือนตั้งใจขับเลนนอก เพื่อจะได้มีข้ออ้างไม่จอดรับ ทั้งที่ควรขับเลนในใกล้ป้าย ในหนึ่งเดือนหลังจากนี้จะไม่ขึ้นรถแอร์สายนี้เลย และจะไม่สนับสนุนธุรกิจที่อยู่ในเส้นทางรถสายนี้ด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)