พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานขับรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีผู้โดยสารเป็นผู้สูงอายุ พี่คนขับและคนเก็บค่าโดยสารดูแลคุณลุงดีมากเพราะคุณลุงเดินไม่ค่อยไหว คอยถามว่าลงที่ไหน เมื่อถึงจุดหมายก็ส่งคุณลุงรถรถอย่างปลอดภัย รถสาย102 เลขทะเบียน16-2379 เวลา09.50วันที่6/1/67 อยากให้ทำดีต่อไปนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป