ชื่นชมพนักงานกระเป๋ารถเมย์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ช่วงเวลา 6.00-7.00 น. ได้ใช้บริการสายรถเมย์ 511 ทะเบียน รถ 16-1962 พนักงานกระเป๋าบนรถเมย์ผู้ชาย บริการได้ดีมากค่ะ มีหัวใจบริการผู้โดยสารเยอะมาก แต่พนักงานบริการดี แนะนำเส้นทางให้ผู้โดยสารอย่างละเอียด มีการประกาศว่าถึงป้ายไหน พูดจาไพเราะมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป