ร้องเรีนนสาย 70 ด่วนแอร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ร้องเรีนนสาย 70 ด่วนแอร์ เรื่องจากจำนวนรถ 70 แอร์ มีจำนวนน้อย 70 ด่วนแอร์รอบเช้ามี 2 คัน โดยปกติที่หน้าหมู่บ้านจะมีคนรอขึ้นหลายคน แต่วันนี้เปิดปีใหม่ไม่ค่อยมีคนรอขึ้นแต่รถก็ควรชลอดูคนด้วย เราเห็นรถขับเร็วมาก ตระโกนเรียก วิ่งตาม ซึ่งก็น่าจะเห็นตั้งแต่โบกมือตรัโกนเรียนแล้วเพราะยังอยู่ขนานกันระหว่าคนกับรถ แต่รถไม่จอด รถก็ไม่ได้ออกหลายรอบคนก็มีจึ้นประจำจะรีบไปไหนมีน้ำใจกับผู้โดยสารบ้าง ใช้เงินเดือนจากภาษีประชาชน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของพนักงาน และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)