ขอรถเมล์สาย 3-26E ช่วง 8.00-8.30น. จากอนุสาวรีย์ชัยฯครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมรอรถเมล์สาย 3-26E จากอนุสาวรีย์ชัยฯ ไปซีคอนสแควร์ ช่วงเวลา 8.00-8.30น. เป็นประจำทุกวัน แต่ไม่มีรถมาเลยครับ ดูจาก App VIABUS รถสาย 3-26E ส่วนใหญ่ไปรวมอยู่บางนาเกือบหมด จึงอยากให้ช่วยจัดรถเมล์สาย 3-26E ให้ผู้โดยสารจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ไปซีคอนสแควร์ ในช่วงเวลา 8.00-8.30น. ด้วยครับ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)