รถเมล์สาย 56 วิ่งไม่เต็มเวลา และชอบไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย56 ทั้งขาไปและกลับวิ่งไม่ครบเวลาและชอบปิดไฟขับวนจนครบรอบไม่รับคนตอนกลางคืนทั้งๆที่รับได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)