รถเมล์ สาย40 ทำไมไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย บีทีเอสนานา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย40 ไม่จอดรถผู้โดยสาร วิ่งเลนในสุดทั้ง2คัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (ขสมก.ไม่ได้ดูแล) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)