รถเมล์ อนุสาวรีย์ - หมอชิต

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มรถเมล์สาย อนุสาวรีย์ - หมอชิต มากกว่านี้ ทุกวันนี้รอนานมาก 30 นาที - 1ชั่วโมง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และแจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข การปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)