รถเมล์ไม่จอดที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ สาย 46 ทะเบียน 16-7250 ไม่จอดที่ป้ายทั้งที่ผู้โดยสายกดกริ่งแล้ว ที่ป้าย บีทีเอสปุณณวิถี เวลา 07:35 น. วันที่ 11/12/66

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)