ชมเชยกระเป๋ารถเมล์สาย 47

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมล์พูดจาไพเราะ บอกชื่อป้ายเสียงฟังชัด (1 ธค 2566) รถเมล์ 47 4-40343 11-8650

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป