ลาดพร้าว 23 ไปราม2 ค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียนผู้โดยสารใช้บริการสาย 145 ลงที่ซีคอนศรีครินทร์ต่อด้วยสาย 207 ฝั่งเดียวกับที่ลง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ call center 1348 ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ