รถสาย511ทางด่วนน้อยมากขาดช่วง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 511 ที่จะขึ้นทางด่วน ช่วงเช้า รถขาดช่วง รอนานมากบางวันรอชั่วโมงครึ่ง ควรเพิ่มรถสำหรับขึ้นทางด่วนให้มากกว่าเพราะตอนเช้าหรือตอนเย็นคนจะแน่นรถมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)